Spotkania B2B

Jak dobieramy partnerów dla uczestników polskich: każda firma polska, uczestnik POLAND in IRAN Business and Culture Cooperation wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym określa dokładnie swoje grupy docelowe. W Iranie większość firm, które mają sprawdzoną renomę na rodzimym rynku,  jest zrzeszonych w 37 Izbach gospodarczych. Izby te zrzeszają w sumie ponad milion przedsiębiorstw różnego typu. Do każdego polskiego uczestnika targów zapraszane są firmy z całego Iranu ale tylko takie jakie zostały opisane w formularzu zgłoszeniowym.
 

Gwarantowana wyłączność: Każdy polski uczestnik reprezentuje dany segment rynku na zasadzie 100% wyłączności. Dzięki temu to on wybiera partnerów biznesowych a nie jest wybierany jak to się odbywa w przypadku targowych imprez międzynarodowych.

Efektywność: im więcej czasu mamy na dotarcie do rynków docelowych tym większa jest efektywność naszych wspólnych prac. Dlatego im szybciej wyślesz swoje zgłoszenie tym większa jest szansa na znalezienie partnerów, z którymi będzie można już nawiązać kontakty aby do chwili wyjazdu przygotować szczegóły współpracy.