Almata - Astana:
18 - 24 listopada 2023

W czasach, gdy coraz więcej firm pyta o możliwości współpracy z krajami Azji Centralnej a w szczególności z Kazachstanem, zapraszamy do udziału
w Misji Gospodarczej do Almaty i Astany - dwóch najważniejszych ośrodków biznesowych tego bogatego kraju. Każda firma polska uczestnicząca
w naszej listopadowej w misji do Kazachstanu spotka się ze swoim potencjalnym partnerem przygotowanym indywidualnie na podstawie wskazań
zawartych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Termin misji nie jest przypadkowy, gdyż w tym właśnie okresie firmy zaczynają planować rok 2024.