Baku-Nursultan-Tashkent:
7 - 7 lipca 2022
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Podczas gdy Unia Europejska pogrąża się w rosnących kosztach energii, kraje Azjatyckie nie mają tych problemów, gdyż albo korzystają teraz z tanich dostaw z Rosji lub posiadając własne węglowodory, mają stabilną i zrównoważoną sytuację co przekłada się na biznes i optymizm w pocovidowych czasach. Zapraszamy wszystkie firmy polskie do udziału w spotkaniach biznesowych B2B Online z firmami z Azerbejdżanu, Kazachstanu i Uzbekistanu, z którymi teraz możesz się spotkać jednocześnie, w trakcie jednej sesji Online, w czwartek: 7.07.2022.

Szczegóły z materiałami zgłoszeniowymi znajdziesz poniżej. Dla każdej polskiej firmy, uczestnika omawianych spotkań, zapraszamy firmy z Azerbejdżanu, Kazachstanu i Uzbekistanu według wskazań zawartych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
Całkowity koszt udziału to teraz: 300Euro czyli 100 Euro za jeden kraj. To jedyna taka oferta na rynku, w której nie ruszając się z biura, domu czy innego miejsca, odbędziesz spotkania B2B Online za pomocą komputera lub Smartfona z firmami oddalonymi o tysiące kilometrów.
Wypełnij i wyślij zgłoszenie już dziś i weź udział w Sesji.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
spotkania online z Azerbejdżanem, Kazachstanem i Uzbekistanem jednocześnie w jednej sesji.

1.0. SPOTKANIE BIZNESOWE B2B ONLINE POLSKA-AZERBEJDŻAN-KAZACHSTAN-UZBEKISTAN
Czwartek 7 LIPCA 2022 godz.12.00-14.00
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
Przy współpracy i udziale:
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Nur Sultan.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa w Tashkencie.
1.5. Buro Promocyjno-Handlowe w Baku/Azerbejdżan.

2.0.PROGRAM SPOTKANIA B2B OLINE
CZWARTEK 7 LIPCA 2022 godz:12.00
12.00 Uroczyste otwarcie spotkań - słowo wstępne
12.15 Rozpoczęcie spotkań indywidualnych B2B online.
12.15-14.00 Rozmowy indywidualne B2B online.

3.0.DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ
23 czerwca 2022 godz.12.00 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm azerskich, kazachskich i uzbeckich na podstawie wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
B. Udostępnienie specjalistycznej platformy do rozmów B2B Online.
C. Językiem spotkań B2B Online jest język rosyjski a opcjonalnie język angielski.
D. Konsultacje na temat rynku azerskiego, kazachskiego i uzbeckiego.
E. Materiały informacyjne i kody dostępowe.
F. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
G. Pomoc w rozmowach z partnerami azerskimi, kazachskimi i uzbeckimi.

4.2.WARUNKI FINANSOWE*.
Pełne uczestnictwo w programie równowartość: 450 Euro + 23% VAT płatne na podstawie faktury VAT SCC lub w wariancie promocyjnym: 300Euro płatne na podstawie Astart  Invoice - prosimy o zakreślenie wyboru na końcu niniejszego formularza zgłoszeniowego.

UWAGA! Liczba firm objętych promocją jest ograniczona i po wyczerpaniu puli promocyjnej Organizator ma prawo do jej wcześniejszego zakończenia.


* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT lub invoice.

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B Online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 23 czerwca 2022.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B Online.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 płatne są na podstawie odpowiednio wybranej faktury lub Invoice.

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 czerwca 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 1 lipca 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 4 lipca 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B Online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie