SFAX PAWILON POLSKI NA MEDIBAT 2023:
10 - 15 października 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Jak corocznie ponad 400 wystawców z takich krajów jak Arabia Saudyjska, Emiraty, Egipt, Niger, Mauretania, Dżibuti, Burkina Faso, Togo, Kamerun, Kongo, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Niger, Pakistan, Centralna Afryka, Senegal, Burkina Faso, Benin, Indonezja, Mauretania, Jordania, Algieria, Tunezja, Libia,  Kanada, Chiny, Hiszpania, Włochy, Turcja, Belgia, Niemcy, Francja, Czechy, a teraz także Polska oraz 50 tysięcy odwiedzających z wielu krajów Świata.

PAWILON POLSKI NA MEDIBAT 2023 składa się z 22 specjalistycznych stoisk o wymiarach 9m 3x3 m i poświęcony jest Polskim Firmom budowlanym, Producentom Materiałów Wykończeniowych, Mebli RTA i Artykułów Wyposażenia Wnętrz. Poszukiwane są również firmy oferujące budowę basenów dla hoteli i dla odbiorców indywidualnych z możliwością ich serwisowania.

                          

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
udziału w pawilonie polskim na medibat 2023

MEDIBAT 2023 - PAWILON POLSKI- INDYWIDUALNE STOISKO FIRMOWE:
SFAX 10 - 15 PAŹDZIERNIKA 2023
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.: +48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl
www:  www.scc.org.pl
1.2. SFAX CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Lieutenant Hammadi Tej Street, Sfax - Tunisia
Mobile: +216 28 22 29 01
ccis@ccis.org.tn,
www.salon-medibat.com
1.3. Astart Ltd. London, UK
 

2.0. PROGRAM RAMOWY WYSTĄPIENIA INDYWIDUALNEGO NA MEDIBAT 2023 - PAWILON POLSKI:
Wtorek 10 Października 2023 
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie oraz transfer do Sfaxu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Sfaxie
- Czas wolny.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Środa 11 Października 2023 - pierwszy dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Przejazd na MEDIBAT 2023 - aranżacja stoisk.
- Uroczyste otwarcie Targów MEDIBAT 2023
- Praca na targach
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Czwartek 12 Października 2023 - drugi dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach plus DZIEŃ POLSKI ( w opracowaniu) - tylko dla uczestników Pawilonu Polskiego.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Piątek 13 Października 2023 - trzeci dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Sobota 14 Października 2023 - czwarty (ostatni) dzień targowy.
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Całodzienna praca na targach dokończenie rozmów.
- Uroczysta Kolacja pożegnalna GALA DINNER z udziałem zaproszonych gości.


Niedziela 15 Października 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Check out.
- Transfer uczestników do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
26 maja 2023  - koniec nowego naboru podstawowego.
31 sierpnia 2022 - koniec nowego naboru uzupełniającego.
15 września 2023 - ostateczne zakończenie naboru.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA  STOISKO INDYWIDUALNE W PAWILONIE POLSKIM NA MEDIBAT 2023 ZAWIERA:
A. Indywidualne stoisko wystawiennicze o wymiarach 3x3m =  9m2 w Pawilonie Polskim.
B. Zaproszenia partnerów biznesowych z krajów objętych targami do spotkań z uczestnikami Pawilonu Polskiego.
C. Dostęp do Internetu - WiFi.
D. Wpis do katalogu targowego przekazanego tekstu w języku francuskim, angielskim oraz arabskim.
E. Wizy do Tunezji (w razie potrzeby) i pakiet ubezpieczenia NW.
F. Transfery: Warszawa - Sfax - Warszawa.
G. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Sfaxie.
H. Tłumacze - jeden tłumacz na 5 osób.
I. Konsultacje na temat rynku Afryki.

J. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje i uroczyste kolacje w ramach realizowanego programu.
K. Uroczysta kolacja GALA DINNER z zaproszonymi gośćmi - uczestnicy zapraszają swoich partnerów indywidualnie.
L. Materiały informacyjne i identyfikatory.
M. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu.
N. Ubezpieczenie NW.
O. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami na targach.
R. Możliwość pełnego uczestnictwa w programach dodatkowych MEDIBAT 2023
S. Możliwość ubezpieczenia od rezygnacji w dodatkowym trybie indywidualnym.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,*,***:
Udział w indywidualnym wystąpieniu w stoisku firmowym na MEDIBAT 2023 proponujemy w dwóch pakietach do wyboru:
PAKIET DWUOOSOBOWY: równowartość 7.480,00 EUR plus 23% VAT w wersji do wyboru***
W skład podanych kosztów pakietu wchodzą wszystkie pozycje wymienione w p.4.1. od A do S dla dwóch zgłoszonych osób z firmy.
PAKIET JEDNOOSOBOWY: równowartość 4.180,00 EUR plus 23%VAT w wersji do wyboru***
W skład podanych kosztów wchodzą wszyskie pozycje wymienione w p.4.1. od A do S dla jednej osoby zgłoszonej z firmy.


UWAGA! Jest możliwość uzyskania upustu w kosztach uczestnictwa w wysokości 10% w przypadku wyboru finansowania w wariancie
Astart *** Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w
Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.


* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT lub Invoice.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Pawilonie Polskim  na MEDIBAT 2023 odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do:
26 maja 2023  - koniec naboru podstawowego.
31 sierpnia 2023 - koniec naboru uzupełniającego.
15 września 2023 - ostateczne zakończenie naboru.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Pawilonie Polskim MEDIBAT 2023
Wydrukowany, podpisany i zeskanowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT lub Invoice:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.5. Druga rata płatna do dnia: 17 lutego 2023 na podstawie faktury VAT lub Invoice (wariant Astart).

 

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.***

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 września 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 29 września 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 6 października 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Targów należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

  

 

 

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ ZAKREŚLAJĄC WŁAŚCIWY KRZYŻYK   X

 

 

X   WYBIERAM PAKIET DWUOSOBOWY


X   WYBIERAM PAKIET JEDNOOSOBOWY

 

 

Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart - London - UK  - Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa

co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk