SFAX PAWILON POLSKI NA MEDIBAT 2023:
7 - 12 marca 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Jak corocznie ponad 400 wystawców z takich krajów jak Chiny, Hiszpania, Włochy, Turcja, Belgia, Niemcy, Francja, Czechy, Arabia Saudyjska, Emiraty, Egipt, Niger, Mauretania, Dżibuti, Burkina Faso, Togo, Kamerun, Kongo, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Niger, Pakistan, Centralna Afryka, Senegal, Burkina Faso, Benin, Indonezja, Mauretania, Jordania, Algieria, Tunezja, Libia,  Kanada a teraz także Polska oraz 50 tysięcy odwiedzających z wielu krajów Świata.

Branże: firmy budowlane, konstrukcje stalowe, urządzenia sanitarne i wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja i oczyszczanie powietrza, woda i jej dostarczanie, odkażanie, sieci telekomunikacyjne i ochrona, agencje nieruchomości i deweloperzy, oczyszczanie środowiska i usługi komunalne, farby i i lakiery, tynki i elewacje, maszyny budowlane i urządzenie dźwigowe, podłogi, wykładziny i dywany, wyposażenie sanitarne, łazienki, elektryka, systemy grzewcze, meble i dekoracje, okna i szkło, stolarka budowlana i inne powiązane w w/w.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
udziału w pawilonie polskim na medibat 2023

MEDIBAT 2023 - PAWILON POLSKI:
7 - 12 MARCA 2023
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl
www:  www.scc.org.pl
1.2. SFAX CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Lieutenant Hammadi Tej Street, Sfax - Tunisia
Mobile: +216 28 22 29 01
ccis@ccis.org.tn,
www.salon-medibat.com
1.3. Astart Ltd. London, UK
 

2.0. PROGRAM RAMOWY MEDIBAT 2023 - PAWILON POLSKI:
Dzień pierwszy - wtorek 7 marca 2023
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i transfer do Sfaxu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Sfaxie
- Czas wolny.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień drugi - środa 8 marca 2023 - pierwszy dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Uroczyste otwarcie Targów MEDIBAT 2023
- Praca na targach
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - czwartek 9 marca 2023 - drugi dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - piątek 10 marca 2023 -trzeci dzień targowy
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty - sobota 11 marca 2023 - czwarty (ostatni) dzień targowy.
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Całodzienna praca na targach dokończenie rozmów.
- Uroczysta Kolacja pożegnalna GALA DINNER z udziałem zaproszonych gości.


Dzień szósty - środa 12 marca 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Check out.
- Transfer uczestników do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 grudnia 2022 lub do dnia wyczerpania miejsc w Pawilonie Polskim na MEDIBAT 2023 - liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MIEJSCE W PAWILONIE POLSKIM MEDIBAT 2023 ZAWIERA:
A. Oznaczone miejsce w Pawilonie Polskim - stolik i 3 krzesła.
B. Dostęp do Internetu 
C. Wpis do katalogu targowego przekazanego tekstu w języku angielskim oraz perskim.
D. Wizy do Iranu i pakiet ubezpieczenia NW.
E. Transfery: Warszawa - Sfax - Warszawa.
F. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Sfaxie.
G. Tłumacze - jeden tłumacz na 10 osób.
H. Konsultacje na temat rynku Afryki.
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje i uroczyste kolacje w ramach realizowanego programu.
J. Uroczysta kolacja GALA DINNER z zaproszonymi gośćmi - uczestnicy zapraszają swoich partnerów indywidualnie.
K. Materiały informacyjne i identyfikatory.
L. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu.
Ł. Ubezpieczenie NW.
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
N. Pomoc przy rozmowach z partnerami na targach.
O. Możliwość pełnego uczestnictwa w programach dodatkowych MADIBAT 2023

 

4.2. Eksponaty targowe: eksponaty stanowiące wyposażenie stoiska są w zakresie każdego uczestnika a ich transportem zajmuje się C.Hartwig Gdynia na warunkach indywidualnie ustalonych między uczestnikiem a C.HARTWIG Gdynia S.A.

 

4.3.WARUNKI FINANSOWE*:
Koszt uczestnictwa jednej osoby z jednej firmy wynosi równowartość 3.850,00EUR netto.
Każda następna osoba ze zgłoszonej firmy: równowartość 3.400,00EUR netto 
W skład podanych kosztów wchodzą wszyskie pozycje wymienione w p.4.1. od A do O.

 

PROMOCJA: jest możliwość znacznego obniżenia kosztów uczestnictwa wybierając opcję Astart współorganizatora operacyjnego - aby dzięki temu uzyskać 10% upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w MEDIBAT 2023 

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU
 
* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT lub Invoice.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Pawilonie Polskim  na MEDIBAT 2023 odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 grudnia 2020.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Pawilonie Polskim MEDIBAT 2023
Wydrukowany, podpisany i zeskanowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT lub Invoice:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.5. Druga rata płatna do dnia: 31 stycznia 2023 na podstawie faktury VAT lub Invoice (wariant Astart).

 

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.***

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 stycznia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28 stycznia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 luty 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Targów należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart - London - UK  Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Stowarzyszenie Współpracy Polska-Iran  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk