TUNIS - SFAX - TRYPOLIS:
8 - 15 maja 2023
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

W czasach ograniczonego dostępu do tradycyjnie polskich rynków wschodnich, zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej Firm Polskich
do Afryki Północnej, gdzie polskie produkty i usługi są również dobrze znane, chociaż w ostatnich latach najczęściej wprowadzane tutaj przez
pośredników czeskich czy niemieckich. Każdej polskiej firmie, uczestniczącej w Misji do Afryki Północnej, zapewniamy spotkania bezpośrednie
z potencjalnymi partnerami zaproszonymi dla każdego uczestnika oddzielnie, na podstawie wskazań zawartych w wyżej wymienionym Formularzu Zgłoszeniowym

 

Ponadto Misja ma również przygotować bazę logistyczną dla uczestników  najważniejszej imprezy gospodarczej w całej Afryce związanej z szeroko pojętym sektorem budowlanym, wykończeniowym, meblowym i wyposażenia wnętrz MEDIBAT 2023

 

Dlaczego Sfax: jest to jeden z największych morskich portów przeładunkowych na Morzu Śródziemnym i najlepszy dla firm europejskich kanał
dystrybucji z uwagi na panujące tu standardy prawa handlowego i bankowego. Z tych też powodów właśnie Sfax stał się lokalnym centrum biznesowym dla bogatych firm z Libii, Algierii oraz prawie wszystkich krajów Afryki.   

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji specjalnej firm polskich do Afryki północnej

SPECJALNA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO AFRYKI PÓŁNOCNEJ
LIBIA - TUNEZJA 2023
TUNIS - SFAX - TRYPOLIS:  8 - 15 MAJA 2023
TEMAT: WPROWADZENIE FIRM POLSKICH NA RYNKI AFRYKI

ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
e-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Organizator równoważny.
1.3. Izba Przemysłowo - Handlowa w Tunisie
1.4. Izba Przemysłowo - Handlowa w Sfaxie - główny partner operacyjno - logistyczny. 
1.4. Izba Przemysłowo - Handlowa w Trypolisie
 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – poniedziałek 8 maja 2023
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Tunisu.
- Lądowanie w Tunisie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Czas wolny na odpoczynek.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi – wtorek 9 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie spotkań w Tunisie.
- Rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami tunezyjskimi.
- Czas na rozmowy indywidualne.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci – środa 10 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Czas na dokończenie rozmów.
- Transfer do Sfaxu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Sfaxie, czas wolny
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – czwartek 11 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie spotkań w Sfaxie.
- Rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami tunezyjskimi.
- Czas na rozmowy indywidualne.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień piąty – piątek 12 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Czas na dokończenie rozmów.
- Transfer do Trypolisu.
- Zakwaterowanie w hotelu w Trypolisie, czas wolny
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień szósty – sobota 13 maja 2023
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie robocze w Trypolitańskiej Izbie Gospodarczej - omówienie możliwości współpracy z firmami libijskimi. 
- Zwiedzanie Trypolisu
- Kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień siódmy - niedziela 14 maja 2023
-Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie spotkań w Trypolisie.
- Rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami libijskimi.
- Czas na rozmowy indywidualne.
- Uroczysta kolacja pożegnalna z zaproszonymi gośćmi.

  

Dzień ósmy - poniedziałek 15 maja 2023

- Śniadanie w hotelu.
- Przelot do Polski.

 

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
Do wyczerpania miejsc - Promocja limitowana - liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE (DWA WARIANTY DO WYBORU):
A. Transfery:  Warszawa - Tunis - Sfax - Trypolis - Sfax - Tunis - Warszawa (Wariant A)
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Tunisie, Sfaxie i w Trypolisie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Tunisie, Sfaxie i w Trypolisie (Wariant B).
D. Zaproszenie do spotkań firm libijskich i tunezyjskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Libii i Tunezji (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Libii i w Tunezji (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
L. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
M. Organizacja wiz do Libii i do Tunezji w przypadku ich konieczności (Wariant A i B).
N. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi i tunezyjskimi (Wariant A i B).
O. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.940,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.970,00 Euro + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.560,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 780,00 Euro + 23%VAT każda.

 

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW:
Jest możliwość uzyskania 10% upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa w przypadku wyboru opcji Astart ***
Wybór opcji Astart  w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa.


* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do wyczerpania miejsc.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury.
5.5. Druga rata płatna na podstawie odpowiedniej w terminie do 14 kwietnia  2023roku.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 6 kwietnia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 kwietnia  2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 kwietnia 2023 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Afryki Północnej należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk