POLSKIE TARGI W IRANIE - TEHERAN:
5 - 10 lutego 2022
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
uczestnictwa w polskich targach w iranie 5-10 LUTY 2022

POLSKIE TARGI W IRANIE
Teheran:  5 - 10 LUTY 2022     
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl www.scc.org.pl
1.2. Związek Izb Irańskich.
1.2. Instytucje i organizacje polskie, których w obecnej sytuacji wymienić czasowo, na ich prośbę, nie możemy.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - sobota 5  luty 2022
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

Dzień drugi - niedziela 6 luty 2022
- Lądowanie w Teheranie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

- Śniadanie w hotelu.
- Praca przy organizacji stoisk targowych.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień trzeci - poniedziałek 7 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Uroczyste otwarcie Polskich Targów w Iranie z udziałem zaproszonych gości.
-  Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień czwarty - wtorek 8 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach.
-  Kolacja czas wolny.


Dzień piąty - środa 9 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na targach.
- Uroczysta kolacja pożegnalna z udziałem zaproszonych gości.


Dzień szósty - czwartek 10 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Demontaż stoisk targowych - dokończenie rozmów - opcjonalnie. 
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

 29 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 
4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Stoisko wystawiennicze o powierzchni 9m2 lub 12m2 wyposażone w ekran 40" , stolik, szafka, 3 krzesła, oświetlenie, wifi (Wariant A i B). 
B. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelu ***** (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w  hotelach w Teheranie (Wariant B).
E. Zaproszenie do spotkań firm irańskich z całego kraju (Wariant A i B).
F. Konsultacje na temat rynku Iranu  (Wariant A i B) .
G. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie w ramach programu (Wariant A).
H. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
I. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)

J. Zwiedzanie Teheranu  (Wariant A i B).
K. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu Covid19.
L. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
M. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
N. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).
O. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A stoisko 9m2: równowartość: 4.681,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 2.340,50 Euro + 23%VAT każda.

Pełne uczestnictwo w programie Wariant A stoisko 12m2: równowartość: 5.575,00 Euro + 23%VAT z jedną osobą: płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 2787,50 Euro + 23%VAT każda.
Każda następna osoba 1.999,00 Euro + 23 % VAT

PROMOCJA:   do dnia: 12 listopada br.  zaliczka tylko
20%   -   dopłata do 50%  do  31 grudnia 2021r.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B stoisko 9m2 równowartość: 2.682,00 Euro + 23% VAT/firmę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1341,00 Euro  + 23%VAT każda.


Pełne uczestnictwo w programie Wariant B stoisko 12m2 równowartość: 3.576,00 Euro + 23% VAT/firmę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.788,00 Euro  + 23%VAT każda.

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

*** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

PROMOCJA:   do dnia: 12 listopada br.  zaliczka tylko 20%   -   dopłata do 50%  do  31 grudnia 2021r.5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Polskich Targach w Iranie odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do:  29 grudnia 2021.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna na podstawie faktury VAT w terminie do 20 stycznia 2022roku.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 grudnia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty
za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 stycznia 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty
za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 stycznia 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Polskich Targów w Iranie należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zamawiam stoisko wystawiennicze o powierzchni:    9m2                   12m2        prosimy o zakreślenie wybranej opcji.  

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk