SFAX:
6 - 10 listopada 2022
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
CZAD, LIBIA NIGER i TUNEZJA to docelowe obszary współpracy biznesowej firm polskich, libijskich i tunezyjskich, które ustalać będziemy na zamkniętych spotkaniach biznesowych B2 w tunezyjskim Sfaxie. Spotkania są dedykowane do firm z następujących branż: Agrobiznes, Energetyka, Górnictwo i maszyny górnicze,  ITC, Obróbka metali, Opakowania, Ropa naftowa i gaz, Meble, Tekstylia i odzież, Tworzywa sztuczne, Żywność i napoje. Zapraszamy też wszystkie inne firmy zainteresowane współpracą na rynkach Czadu, Libii, Nigru i Tunezji kontekście całej Afryki Północnej. Każdemu polskiemu uczestnikowi gwarantujemy partnerów biznesowych odpowiadających kryteriom opisanym w Formularzu Zgłoszeniowym. Zapraszamy! RYNKI AFRYKAŃSKIE GWARANTUJĄ STAŁY DŁUGOTERMINOWY WZROST.  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
POLSKO-LIBIJSKO TUNEZYJSKICH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

POLSKO - LIBIJSKO - TUNEZYJSKIE SPOTKANIA BIZNESOWE W SFAXIE/TUNEZJA
SFAX: 6 - 10 LISTOPADA 2022
ORGANIZATORZY:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd. Organizator polski
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 661 345 808
Tel.:+48 789 398 744
e-mail: biuro@scc.org.pl
www.scc.org.pl
1.2. Astart Ltd. Londyn, UK. Współorganizator oraz nasz operator finansowy.
Kontakt w Polsce:+48 789 398 744
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa Sfax - Tunezja.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa Misurata - Libia.
1.5. Izba Handlowo Przemysłowa Tripolis - Libia.
1.8. Ambasada Czadu w Tunisie.
1.9. Ambasada Nigru w Tunisie.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy – niedziela 6 listopada 2022
- Przelot oraz transfer uczestników Misji do Sfaxu, zakwaterowanie w hotelu.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi – poniedziałek 7 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Słowo wstępne oraz omówienie aktualnej sytuacji Libii i Tunezji w aspekcie współpracy z UE i Polską.
- Oficjalne otwarcie i rozmowy B2B z zaproszonymi firmami w aspekcie współpracy na rynkach libijskim i tunezyjskimi  jak również
  Czadu i Nigru jako obszarów wspólnego działania.
- Lunch.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci – wtorek  8 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Rozmowy B2B w trybie indywidualnym -ciąg dalszy.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty – środa 9 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów B2B w trybie indywidualnym.
- Zwiedzanie Sfaxu i okolic.
- GALA DINNER - Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty – czwartek 10 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer i przelot uczestników Misji do Polski.
 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
12 października 2022 lub do wyczerpania miejsc. UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Tunis - Warszawa (Wariant A).
B. Transfer z Tunisu do Sfaxu oraz ze Sfaxu do Tunisu (Wariant A).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Sfaxie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Sfaxie (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm libijskich i tunezyjskich (Wariant A i B).
F. Sala do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku libijskiego i tunezyjskiego (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas całego pobytu w Tunezji (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Sfaxu i okolicy (Wariant A i B).
Ł. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Tunezji w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi i tunezyjskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***.
WARIANT A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.980,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartości: 1.490,00 EUR + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu A wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Przeloty: około 920EUR/osoby
Hotele i transfery: 600EUR/osoby
Sala z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia:  480EUR/osobę.

 

 

WARIANT B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartości: 730,00 Euro + 23%VAT każda.

W skład kosztów Wariantu B wchodzą:
Koszty organizacyjne: 980EUR/osoby
Sala z kateringiem,tłumacze, kolacje, ubezpieczenia: 480EUR/osobę
 

PROMOCJA: jest możliwość znacznego obniżenia kosztów uczestnictwa wybierając opcję Astart Ltd. London - współorganizatora operacyjnego - aby dzięki temu uzyskać:
25% upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa dla zgłoszeń wysłanych do dnia: 10 września 2022 roku.
20% upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa dla zgłoszeń wysłanych do dnia: 16 września 2022 roku.
15% upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa dla zgłoszeń wysłanych do dnia: 23 września 2022 roku.
10% upustu w całkowitych kosztach uczestnictwa dla zgłoszeń wysłanych do dnia: 30 września 2022 roku.


 

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.


UWAGA! Liczba firm objętych promocją jest ograniczona i po wyczerpaniu puli promocyjnej Organizator ma prawo do jej wcześniejszego zakończenia.

 

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.


** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

*** Uczestnik wybiera odpowiednią dla siebie formę fakturowania w postaci FV SCC lub promocyjną Invoice Astart.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 12 października 2022.
5.2. W zgłoszeniu prosimy o zakreślenie wybranego przez siebie sposobu fakturowania kosztów uczestnictwa p.4.2***.
5.3. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Zeskanowany, podpisany Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.4. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie Faktury lub Invoice:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT lub Invoice w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania  faktury/invoice.
5.5. Druga rata płatna na podstawie faktury lub invoice w terminie do: 21 października 2022roku.

 

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora lub współorganizatora na podstawie faktury VAT lub Invoice w wybranej opcji p.4.2.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora lub Współorganizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik
zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 października 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 października 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 25 września 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Sfaxu na spotkania polsko-libijsko-tunezyjskie należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Prosimy o wystawienie faktury VAT lub Invoice przez:

 

X     SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.    lub        X  Astart Ltd. London. UK         Prosimy o zakreślenie odpowiedniej opcji

Wybór opcji Astart w żadnym stopniu nie wpływa na realizację programu SCC a jedynie umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa co jest również ujęte w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa OWU.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk