LONDYN:
24 - 27 listopada 2022
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Zapraszamy do udziału w Misji Firm Polskich na Kongres Polskich Przedsiębiorstw w UK, organizowany od wielu lat rokrocznie przez PBLINK . Wspólnie z organizatorem stworzyliśmy okazję do udziału w formule misji wyjazdowej, w trakcie której będziecie mieli Państwo możliwość wzięcia udziału w szkoleniu "Jak pracować w networkinku w UK" jak również odbędziecie udział w specjalnych panelach dyskusyjnych oraz w samym Kongresie Przedsiębiorstw Polskich w UK.  Jest to doskonała i niepowtarzalna okazja do spotkań bezpośrednich z Polskimi Przedsiębiorstwami w UK jak również wdrożenia nowych technik komunikacji w biznesie międzynarodowym w Londynie, który po Brexicie stwarza nowe możliwości również dla firm z Polski. Tylko będąc tu na miejscu możesz być obecny wśród ludzi kreujących nową rzeczywistość i nowe możliwości w międzynarodowym formacie pobrexitowej rzeczywistości,  gdzie jest też  miejsce dla firm polskich.    
                                                                                                                                                                  Zapraszamy serdecznie do udziału i współpracy.   
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
MISJI NA KONGRES POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W LONDYNIE

MISJA GOSPODARCZA NA KONGRES POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W LONDYNIE. 
LONDYN - WIELKA BRYTANIA:  24 - 27 LISTOPADA 2021     
ORGANIZATORZY:
1.1.0 SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl  
www.scc.org.pl
1.2.0. PBLINK.UK https://business.pblink.co.uk
1.2.1. ASTART Ltd. London, UK

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - środa 24 listopada 2022
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Londynu.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- " JAK PRACOWAĆ W NETWORKINGU W UK" - warsztaty przygotowawcze z wyspecjalizowanym ekspertem.
- Kolacja, czas wolny.


Dzień drugi - czwartek 25 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Pierwsza Sesja z ekspertem biznesowym.
- PBLINK Kongres Polskich Przedsiębiorców plus business networking online. 
- Lunch i przerwa na odpoczynek.
- Wieczorna biznesowa sesja networkingowa.
- Kolacja, czas wolny.


Dzień trzeci - piątek 26 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Druga Sesja z Ekspertem biznesowym.
- Czas wolny przed Kongresem.
- KONGRES POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W LONDYNIE PBLINK.
- Powrót do hotelu, czas wolny.

Dzień czwarty - sobota 27 listopada 2022
- Śniadanie w hotelu.

- Dokończenie rozmów. 
- Transfer na lotnisko i powrót do Polski.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

29 października 2022 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 
4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Londyn - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Londynie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w  hotelach w Londynie (Wariant B).
D. Udział uczestników w Warsztatach przygotowawczych z wyspecjalizowanym ekspertem (Wariant A i B).
E. Udział w dwóch sesjach biznesowych (Wariant A i B).
F. Udział w sesji networkingowej - warsztaty praktyczne (Wariant A i B).
G. Udział w KONGRESIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W LONDYNIE (Wariant A i B).
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Londynie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).

J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)

K. Zwiedzanie Londynu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**.***
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.890,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:  945,00 Euro + 23%VAT każda.

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

*  Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
*** Istnieje możliwość przelania kwoty uczestnictwa bezpośrednio na konto współorganizatora w UK bez naliczania VAT. Firmy, które chcą skorzystać z tej możliwości proszone są o zakreślenie tej opcji w postaci znaku X na końcu Formularza Zgłoszeniowego.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji w naborze dodatkowym odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do:  29 października 2022.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Skan podpisanego formularza zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna na podstawie faktury VAT w terminie do 19 listopada 2021roku.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 12 listopada 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 19 listopada 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 listopada 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Londynu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

*** Firmy chcące skorzystać z przelewu kwoty uczestnictwa bezpośrednio na konto współorganizatora w UK proszone są o zakreślenie
omawianej opcji w postaci znaku  X.

 X Prosimy o wystawienie faktury z opcją bezpośredniej wpłaty kwoty uczestnictwa na konto współorganizatora misji firmy Astart Ltd.UK.  

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk