UZBEKISTAN ZAKOŃCZENIE NABORU:
12 - 12 listopada 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Uzbekistan to jeden z najważniejszych rynków zbytu dla firm polskich w aktualnej sytuacji geopolitycznej, rosnącej roli Chin i Nowego Jedwabnego Szlaku. Ciągle bowiem jeszcze pamięta się tutaj produkty "Made in Poland" eksportowane na tutejszy rynek przez Polskę w czasach PRL i w latach dziewięćdziesiątych i wciąż są one kojarzone z wysokiej jakości marką. Obecnie polskie produkty wprowadzane są tutaj przez firmy czeskie i niemieckie. Uzbekistan to kraj w którym znajdują się czwarte na Świecie złoża złota i liczne surowce strategiczne. Dzięki łagodnemu klimatowi oraz dobremu położeniu na biznesowej mapie Świata jest to miejsce perspektywiczne dla tak naprawdę każdej branży. Ten 35 milionowy szybko rosnący rynek skutecznie oparł się recesji covidowej zamykając rok 2020 dodatnim saldem. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkie firmy polskie, osoby i organizacje nie mające jeszcze partnera w tym obszarze Świata. Każdemu uczestnikowi polsko-uzbeckich spotkań B2B Online gwarantujemy odpowiedników wyłonionych na podstawie informacji
zawartych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.


Spotkania B2B Online
to obecnie najskuteczniejsze narzędzie komunikacyjne w biznesie, gdyż dzięki specjalnie skonfigurowanej platformie Zoom, każda uczestnicząca w nich firma ma możliwość odbycia indywidualnych rozmów biznesowych gwarantujących bezpieczeństwo i dyskrecję z dowolnego miejsca w którym jest dobrej jakości Internet. Największą zaletą tego formatu są niewielkie koszty, które gwarantują, że w czasach "postcovidowych" będzie to w dalszym ciągu skuteczne narzędzie biznesowe wspomagające skuteczny rozwój i komunikację w biznesie, którą rozwijamy i rozwijać będziemy wspólnie z Państwem. Zapraszamy.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polsko-uzbeckich spotkań b2b online

POLSKO - UZBECKIE INDYWIDUALNE SPOTKANIA BIZNESOWE B2B ONLINE:
DO WYBORU STANDARD lub PREMIUM - termin sesji do wspólnego uzgodnienia.
ORGANIZATOR:
1.1.0. SCC Silesia Chamber of Commerce
EU - PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax: +48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl, www.scc.org.pl
1.2.0. Izba Handlowo-Przemysłowa w Baku
 
2.0.0. ORGANIZACJA SPOTKANIA B2B ONLINE:
Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia spotkania B2B Online pomiędzy zgłoszonym Uczestnikiem
a firmami uzbeckimi, przygotowanymi na podstawie danych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ustaleń dodatkowych.

2.1.0. Organizator przeprowadzi spotkania B2B Online na rzecz Uczestnika w jednym z dwóch wariantów do wyboru:

2.1.1.STANDARD:
Międzynarodowe spotkania B2B Online w wariancie Standard odbędzie się w terminie ustalonym z Uczestnikiem w okresie od 3 do maksymalnie 6 tygodni od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

2.1.2.PREMIUM:
Międzynarodowe spotkanie B2B Online w wariancie Premium odbędzie się w terminie ustalonym z Uczestnikiem w okresie od 2 do maksymalnie 4 tygodni od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

 

 

3.0.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
12 LISTOPADA 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 
4.0.0. KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.0. OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Przeprowadzenie kompleksowych prac marketingowych na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym (Wariant Standard i Premium).
B. Wyłonienie w wyniku prac marketingowych firm uzbeckich odpowiadających wymaganiom podanym przez Uczestnika (Wariant Standard i Premium).
C. Opracowanie i dostarczenie listy firm przygotowanych do spotkań B2B online przed ustalonym terminem spotkania (Wariant Standard i Premium).
D. Organizacja i przeprowadzenie spotkań B2B Online w ustalonym z Uczestnikiem terminie (Wariant Standard i Premium).
E. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant Standard i Premium).
F. Materiały informacyjne i kody dostępowe (Wariant Standard i Premium).
G. Pomoc przy rozmowach z partnerami uzbeckimi (Wariant Standard i Premium).
H. Konsultacje na temat rynku Uzbekistanu (Wariant Standard i Premium).
I. Językiem spotkań jest język rosyjski lub angielski (Wariant Standard i Premium).
J. Tłumacz do dyspozycji podczas spotkań B2B Online (Wariant Premium)
 

4.2.0. WARUNKI FINANSOWE

WARIANT STANDARD: równowartość: 480 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

 

WARIANT PREMIUM:  równowartość: 840 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT w dwóch równych ratach wynoszących równowartość 420 Euro netto na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w następujący sposób:
Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Druga rata płatna do 7 dni po zakończeniu i rozliczeniu spotkań B2B Online.

 

Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

 

5.0.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1.0. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@sc.org.pl  w terminie do dnia: 12 LISTOPADA 2021.
5.2.0. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl 

6.0.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.4 i p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 


Wybieram Wariant:     Standard  X       Premium  X       Uwaga: Prosimy o zakreślenie wybranego wariantu.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie